Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viarudosci rudosci

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
7297 6747
Reposted fromolaosa olaosa viarudosci rudosci
9477 7735
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
1224 d712 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viarudosci rudosci
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci

June 23 2018

8998 cadc 500
Portal do Polski
Reposted fromvs vs viathisgamehasnoname thisgamehasnoname

June 22 2018

2144 c724 500
you met me at a very strange time in my life.
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
Budzę się  rano i jestem przerażona tym, że nikt nie wie, że istnieję oraz że nikomu mojego istnienia za bardzo nie brakuje. Wychowano mnie na żołnierza, samowystarczalną jednostkę której emocje są na tyle nieważne, że sobie nie dowierzam i funduję to okropne „przesadzasz, kurwa nie mogę cię już słuchać jak użalasz się nad sobą, przestań i zrób coś z tym, nie umiesz nawet sobie pomóc”. Chowam siebie w odpowiedniej odległości, chowam pod kołdrą i oglądam seriale. Czasem, po piątym odcinku, muszę zatrzymać serial i pójść do łazienki. Jestem wtedy bardzo rozczarowana tym, że w lustrze widzę siebie, a nie bohatera serialu.
— Małgorzata Halber http://codziennikfeministyczny.pl/malgorzata-halber-relacjach/
9868 588a 500
9928 4da3
Reposted frombwana bwana viainsanedreamer insanedreamer
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viainsanedreamer insanedreamer
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viapredictableannie predictableannie
1568 ab36
Reposted fromnazarena nazarena viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl