Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

2895 c3f3 500
Reposted fromcarly carly viarozalka rozalka
1320 9adc
Reposted frommyname myname viaHypothermia Hypothermia
9594 b943
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viaiga-xvl iga-xvl
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiga-xvl iga-xvl
Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromchocoway chocoway viaiga-xvl iga-xvl
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaiga-xvl iga-xvl
Może nie wystarczę, ale będę tuż obok, prócz Ciebie nie ma mnie dla nikogo.
— Fokus
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaiga-xvl iga-xvl
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
4442 e04c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaHypothermia Hypothermia

September 24 2017

7334 0564
1593 de7e
Reposted fromsheismysin sheismysin

September 18 2017

3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viasheismysin sheismysin
0591 1b84
Reposted fromsheismysin sheismysin
7672 14d7
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
1993 3af4
Reposted fromsheismysin sheismysin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl